Įmonių teisė

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ Klientams užtikrina profesionalius sprendimus steigiant, pertvarkant bei organizuojant kompanijos veiklą, nes turi patirties sprendžiant įvairius įmonių valdymo klausimus, įskaitant, bet neapsiribojant vadovų ir akcininkų tarpusavio santykius, atsakomybę, formuojant strateginį įmonės valdymą. Teisininkai dalyvauja ir rengia įvairius įmonių sandorius: susijungimų, įsigijimų bei jungtinės veiklos, taip pat nuosavo kapitalo investicijų, kontrolės pasikeitimo ir kt.

 

Įmonių teisės veiklos sritis apima:

konsultacijos su verslu susijusiais teisės klausimais (strateginiai sprendimai),

įmonių, filialų ir atstovybių steigimas,

bendrovės vidinių dokumentų rengimas,

kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas,

juridinių asmenų reorganizavimas ir įsigijimas,

valdymo organų teisės ir pareigos, ginčai su valdymo organų nariais,

komercinių sandorių rengimas ir derinimas.

Teisininkai profesionalai įmonių teisės srityje: Vytautas Dargis.