Darbo teisė

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ atstovauja darbuotojų bei darbdavio interesus sudarant su darbo santykiais susijusias sutartis bei rengiant vidinius teisės aktus (darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai ir kiti individualūs dokumentai), sprendžia ginčus dėl darbo sutarčių sudarymo, nutraukimo, nekonkuravimo, žalos, konfidencialumo ir kitais susijusiais klausimais.

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ yra parengę specializuotą informaciją Klientams dėl bendradarbiavimo variantų darbo teisės srityje. Norėdami gauti informaciją – susisiekite skiltyje „Kontaktai“ nurodytu telefonu arba rašykite elektroniniu paštu info@strategum.lt .

 

Teisininkai konsultuoja visais Klientui kylančiais darbo teisės klausimais:

darbo sutarčių, susijusių dokumentų sudarymo ir nutraukimo procedūromis,

kolektyviniai ir individualūs ginčai,

darbo ginčai dėl apmokėjimo ir kt.,

darbuotojų perkėlimas ir kiti pokyčiai,

konfidencialumas ir sąžininga konkurencija,

darbo tvarka ir vidiniai teisės aktai,

darbo tarybos steigimas bei kiti klausimai,

darbo teisės normų pasikeitimai.

Teisininkai profesionalai darbo teisės srityje: Giedrė Kačinskienė, Gabrielė Jančaitytė.