Statybos sektoriui Lietuvoje sparčiai augant, o informacijai tampant pagrindiniu sėkmingo verslo rodikliu, statybų rinkoje besisukantiems verslininkams rekomenduotina pasinaudoti galimybėmis bei atsižvelgti į šio sektoriaus grėsmes ir užsitikrinti savo interesų apsaugą.

Nepaisant to, kone didžiausią reikšmę statybos kompanijos veiklos augimui turėjo ir turės pakankamai aukšta šio sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacija. Statybos darbuotojų kvalifikacija užtikrina Užsakovo pasitikėjimą, nes nuo to priklauso atliktų darbų kokybė, optimalus medžiagų panaudojimas, profesionalus darbų organizavimas – darbų atlikimas sutartais terminais ir sutarta kaina, tinkamas statybų kompanijos interesų atstovavimas. Statistikos departamento duomenimis, statybos kompanijų Lietuvoje augimas iš dalies priklausė nuo šiame sektoriuje vykusių viešųjų pirkimų: nuo 2011–2014 m. vien tik statybos darbų viešieji pirkimai kasmet sudarė nuo 34,7 % iki 52,5 % visų tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų apimties, t. y. apie 1,305–1,979 mlrd. Eur. 

Žiūrint į situaciją iš statybų bendrovės pozicijos, galima teigti, kad vien Užsakovų pasitikėjimas savaime negarantuoja sėkmingo veiklos vykdymo. Statybų sektoriuje susiformavusi ir įsišaknijusi apyvartinių lėšų taupymo „mada“ Subrangovo sąskaita. Tai reiškia, kad net jeigu darbai atliekami laiku bei tinkamai, praktikoje dažnai susiduriama su situacija, kai Rangovas tiesiog nepriima atliktų darbų, siekiant laimėti laiko ir/arba lėšų. Tokiu būdu komplikuojama Subrangovo veikla, trūksta apyvartinių lėšų, o teisminis situacijos sprendimas reikalauja išankstinių išlaidų, o be to – teisminis procesas gali užtrukti ir keletą metų.

,,Tam tikros, gerai žinomos statybos sektoriaus kompanijos neretais atvejais tampa tikru galvos skausmu smulkesniems šios srities verslininkams. Nesuklysiu teigdamas, jog ne itin ,,švariai“ veikiančioms bendrovėms, darbų priėmimo-perdavimo procedūrų vilkinimas, nepagrįstas pretenzijų dėl neva netinkamai atliktų darbų reiškimas jau tapo savotiška išlyga taupyti kitų sąskaita. Tačiau nuskilęs apdailos plytelės kampas nebūtų vertinamas kaip esminis trūkumas priimant darbus. Kitaip tariant, trūkumai, kurie iš esmės nekliudo naudoti darbų rezultato pagal paskirtį, nėra priežastis sulaikyti visą mokėtiną sumą už atliktus darbus, todėl Subrangovas, Rangovui nepagrįstai atsisakant priimti atliktus darbus, turi teisę juos perduoti vienašališkai.“, - (SUB)RANGOVO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 2015 m. gruodžio 4 d. vykusio seminaro Šiauliuose metu dėstė advokatų profesinės bendrijos „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ teisininkas Julius Čiegis.

LR Aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-817 patvirtintuose Lietuvos statybų sektoriaus plėtros ir vystymo 2015-2020 m. gairėse matyti, kad išanalizavus Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių kompanijų aplinką ir vertinant aplinkos grėsmes, tarp nurodytų grėsmių nėra įvardinama problematiškas teisinis statybos rangos reglamentavimas Lietuvoje. Tai reiškia, kad teisinis statybos rangos santykių reguliavimas Lietuvoje nėra blogas. Žinoma, problemų yra, tačiau pagrindinė problema yra ne teisiniame reguliavime, o pačių statybos kompanijų teisinių žinių bei kompetencijos stoka, siekiant tinkamai apsaugoti savo interesus. Veiksniai, lemiantys dar didesnę statybų kompanijos veiklos riziką yra: neskiriamas pakankamas dėmesys statybos rangos sutarties sąlygoms, laiku nereaguojama į kylančias problemas, teisinių bei praktinių žinių, kaip apsaugoti savo interesus, trūkumas ir pan.

Pasak advokatų profesinės bendrijos „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ teisininkės Giedrės Kačinskienės, pagrindiniai bendrijos klientai yra statybos kompanijos, nes būtent šis sektorius susiduria su viena didžiausių verslo rizika. Anot G. Kačinskienės, pagrindinės Rangovų bei Subrangovų problemos bei ginčai kyla dėl netiklslių ir/ar netinkamų statybos rangos sutarties sąlygų, papildomų susitarimų sudarymo žodžiu, nežinojimo kaip elgtis vienu ar kitu atveju ir aplaidumo, laiku informuoti kitą šalį apie kilusius nesklandumus ar kitas aplinkybes.

Daugeliui išvardintų problemų užkirstų kelią arba jas padėtų spręsti teisinė vykdomų statybos projektų priežiūra, profesionalaus darbuotojo nuolatinis dėmesys statybos rangos sutarties sudarymui bei vykdymui. Taigi, verta pasirūpinti, kad būtų paskirtas atsakingas darbuotojas, kuris realiai prižiūrėtų statybos projekto vykdymą iš teisinės pusės. Tikslas – pirmiausia apsaugoti įmonės interesus, t.y. kad kilus problemai ar ginčams, būtų užtikrinta, kad atlikti visi reikiami žingsniai (išsiųsti pranešimai, turimi įrodymai pozicijai pagrįsti ir pan.). Didesnė statybų kompanija jau neįsivaizduoja savo veiklos be teisinės projektų vykdymo priežiūros. Darbuotojas, atsakingas už įmonės projekto vykdymo teisinę priežiūrą dalyvauja derybose dėl statybos rangos sutarties sąlygų, rengia arba audituoja statybos rangos sutartį, aktyviai dalyvauja statybos rangos sutarties vykdymo procese, probleminių situacijų sprendime. Tokiu būdu įmonė galėtų užtikrinti tinkamą savo interesų apsaugą, tiksliau planuoti finansinius srautus, diegti naujoves bei išlikti konkurencinga, o ir iškilus ginčui būtų sudaryta galimybė paprastesniam jo sprendimui.

Siekiant užkirsti kelią kitos šalies piktnaudžiavimui bei apsaugoti savo interesus vykdant statybos projektą pravartu žinoti pagrindinius teisinius statybos rangos reglamentavimo principus. Net jeigu statybos rangos sutartyje ir nėra numatyta, tačiau dažnai Subrangovas (arba Rangovas, priklausomai nuo situacijos) turi galimybę ginti savo interesus įstatyme nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, Rangovui reikalaujant didžiulių baudų dėl darbų vėlavimo ar kitų sutarties pažeidimų, baudos gali būti mažinamos arba įrodinėjama, kad jos reikalaujamos nepagrįstai, nepagrįstai atsisakant priimti darbus, darbus galima perduoti vienašališkai, delsiant atsiskaityti, galima stabdyti darbų vykdymą prieš tai informavus Rangovą, reikalauti įstatyme nustatytų palūkanų bei teisinių paslaugų išlaidų ir t.t.

,,Kiekviena situacija yra individuali ir reikalaujanti lateralinio mąstymo. Norint efektyvaus rezultato, reikia mąstyti šiuolaikiškai, ieškoti novatoriškų sprendimų, į problemą mokėti  pažvelgiant iš skirtingų kampų. Prieš metus naudotos strategijos ar tiesos – ne tai, kas kuria pridėtinę vertą Jūsų verslui šiandien“, - ,,STRATEGUM Dargis ir partneriai“ vykusiame seminare teigė advokatas V. Dargis.

 

Parengta 2016 m. rugpjūčio 17 d., Kaunas.

Verslo teisės Advokatų profesinės bendrijos „STRATEGUM Dargis ir partneriai“

Vyr. teisininkė Giedrė Kačinskienė.