Š. m. birželio mėnesį Bulgarijoje vykusiame suvažiavime ,,E-Iure 28th Convention Sofia“ , oficialiai patvirtinta STRATEGUM Dargis ir partneriai narystė tarptautinėje advokatų kontorų asociacijoje ,,E-Iure“. ,,E-Iure“ jungia viso pasaulio verslo advokatų kontoras, kiekvienai narei suteikdama išimtinį nacionalinį atstovavimą. Tai reiškia, kad teisę tapti asociacijos nare turi  tik viena advokatų kontora šalyje. Profesinės advokatų bendrijos STRATEGUM Dargis ir partneriai vadovaujančio partnerio Vytauto Dargio teigimu, sulaukus kvietimo tapti asociacijos nariais, bendrijos atstovai priėmė teigiamą sprendimą.

,,Džiaugiamės galėdami tapti didelės tarptautinės organizacijos dalimi. Visi ,,E-Iure“ nariai yra įpareigoti laikytis aukščiausių vidaus kokybės standartų, susijusių su konfidencialumu, profesinės etikos, profesinių žinių, paslaugos teikimo operatyvumu. Nuo šiol savo Klientams galėsime pasiūlyti atstovavimą net ir tokiose valstybėse kaip Brazilija, Čilė, Meksika ir kt. Manome, kad tai padės dar profesionaliau ir operatyviau tenkinti Klientų poreikius, o iškilusius tarptautinius verslo ginčus spręsti pasitelkiant vienus geriausių atitinkamos šalies specialistus“, - komentuoja advokatas V. Dargis.

Šiuo metu ,,E-Iure“ veikia visame pasaulyje, oficialiai jungdama devyniolika verslo advokatų bendrijų tokiose šalyse kaip Brazilija, Čilė, Dominikos Respublika, Ekvadoras, Meksika, Peru, Indija, Australija, Austrija, Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Didžioji Britanija. Pasak STRATEGUM Dargis ir partneriai teisininko Juliaus Čiegio, dalyvavusio  ,,E-Iure 28th Convention Sofia“  suvažiavime, prisijungimas prie šio globalaus tinklo klientams gali lemti sėkmingas ir reikšmingas pergales tarptautiniuose teisiniuose ginčuose, bei operatyvią ir profesionalią teisinę pagalbą tarptautinėje erdvėje. Klientai gali būti užtikrinti, kad konsultuojantis su ,,E-Iure“ nariais tarptautinių ginčų klausimai bus sprendžiami pasitelkiant partnerius atitinkamoje šalyje, o esant poreikiui, klientas gali būti ir tiesiogiai nukreipiamas į atitinkamos šalies advokatus.

Asociacija ,,E-Iure“ veikia jau daugiau nei dešimt metų, kurdama ir vis labiau plėsdama vieningą globalų advokatų kontorų tinklą. Veikla apima susitikimus ir vizitus, kongresus, tarpvalstybinių, gairių, rinkinių leidimą. To rezultatas – draugiškas, profesionalus ir sklandus bendradarbiavimas tarp skirtingas teisės ir verslo kultūras turinčių advokatų kontorų.

Asociacijos „E-Iure“ 29 konvencija kurioje dalyvaus ir Advokatų profesinės bendrijos STRATEGUM Dargis ir Partneriai atstovai vyks Kuboje 2017 sausio 26-29 dienomis.

 

Parengta 2016 m. rugpjūčio 2 d., Kaunas.

Verslo teisės Advokatų profesinės bendrijos „STRATEGUM Dargis ir partneriai“

Vyr. teisininkas Kęstutis Marčiulynas.