Nesuvaržyta konkurencija tarp viešojo pirkimo konkurso dalyvių yra iš LR Viešųjų pirkimų įstatymo išplaukiantis reikalavimas, kurio neįtvirtinimas įstatyme pažodžiui nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekis – užtikrinti konkurenciją. Kai konkurencija yra užtikrinama, galima darbus ar paslaugas nupirkti žemesnėmis kainomis, dėl darbų/paslaugų optimizavimo pačias paslaugas galima gauti geresnės kokybės.

Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugpjūčio 23 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr.e2A-1003-407/2017 dėl per valdymo organą (vadovą) susijusių asmenų teisės dalyvauti viešojo pirkimo konkurse, kuriuo buvo aiškiai apibrėžta kokie viešojo pirkimo dalyvių ryšiai yra laikytini pažeidžiantys konkurenciją.

Viešojo pirkimo konkurse dalyvavo dvi įmonės, kurių vienasmenis valdymo organas ir vienos iš jų vienintelis akcininkas (direktorius) buvo tas pats asmuo. Pagal nuo 2014 m. sausio 1 d. įstatymo redakcijos pakeitimus tapo neprivalu reikalauti, kad pirkimo dalyviai pateiktų informaciją apie galimus susijusius asmenis dalyvaujančius pirkime, todėl VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“ (perkančioji organizacija) to ir nereikalavo. Vienai iš minėtų įmonių laimėjus viešojo pirkimo konkursą, trečias dalyvis kreipėsi į teismą dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nes buvo pažeista konkurencija.

Klaipėdos apygardos teismas ieškinį atmetė motyvuodamas tuo, kad įmonės yra laikytinos susijusiomis tik tuomet kai jos realiai gali daryti įtaką viena kitos veiksmams bei priimamiems sprendimams. Kadangi nebuvo įrodyta kaip įmonės įtakojo konkurso rezultatus bei pasiūlymų kainą, pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė.

Lietuvos apeliacinis teismas vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais priėjo priešingos išvados. Teisėjų kolegija nusprendė, jog sprendimus dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose priima įmonės direktorius, o ne kuris kitas asmuo. Šiuo atveju abiem įmonėms vadovavo tas pats direktorius, todėl laikyti, kad šis asmuo nekoordinavo abiejų įmonių dalyvavimo paskelbtame viešajame pirkime, pats priimdamas sprendimus, nėra pagrindo. Teismas ieškinį tenkino ir pripažino viešojo pirkimo sutartį negaliojančia dėl konkurencijos pažeidimo.

Taigi, jei viešajame pirkime dalyvauja kelios įmonės, kurios yra susijusios per valdymo organą – direktorių, toks veiksnys yra vertintinas kaip ūkio subjektų dalyvavimas pirkime pateikiant alternatyvius pasiūlymus. Tokiais atvejais perkančioji organizacija turėtų tokius konkurso dalyvių pasiūlymus atmesti dėl konkurencijos ribojimo.

 

Advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“

Teisininkas Domas Gružauskas, el. paštas domas@strategum.lt